Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

JIC Norge AS

Postboks 2517
3702 Skien

Tlf.: +47 90 09 02 54
Tlf.: +47 91 13 07 04

 

postpix@jic.no

www.jic.no

 

JIC Norge AS | Postboks 2517 | 3735 Skien | Tlf.: +47 90 09 02 54 / +47 91 13 07 04 | E-post: postpix@jic.no