Om oss

Vi er en familiebedrift JIC NORGE AS orgnr: 976488121. Daglig leder Ellen Lauritzen.

Jic har drevet med tildekking av utendørs arenaer som fotballbaner, chriketbaner m.m. siden 1996. Vi har levert produkter over hele verden, i UK, Tyskland, Italia, Russland, Sverige og mange i Norge.

Rettighetene til utendørs arenaer er det nå Matchsaver UK som har. www.matchsaver.com

 

English:

We are a family business JIC NORWAY AS Orgnr: 976488121. CEO Ellen Lauritzen.

JIC has earlier worked to cover the outdoors venues such as football fields, chriketfields and more since 1996. We have supplied products worldwide, in the UK, Germany, Italy, Russia, Sweden and many in Norway.

Rights to the outdoor venues are now handled by Matchsaver UK. www.matchsaver.com

JIC Norge AS

Postboks 2517
3702 Skien

Tlf.: +47 90 09 02 54
Tlf.: +47 91 13 07 04

 

postpix@jic.no

www.jic.no

 

 

Kontakt JIC Norge 
Tildekking av sportsbaner
  Trykk for
KONTAKT
JIC Norge AS | Postboks 2517 | 3735 Skien | Tlf.: +47 90 09 02 54 / +47 91 13 07 04 | E-post: postpix@jic.no