Våre produkter

Vi leverer innendørs tildekning av gulv i idrettshaller, flerbrukshaller m.m. slik at hallene kan brukes til andre arrangement som messer, utstillinger, konserter osv. Vi har levert dette systemet til haller i Norge.

Systemet er basert på at motor og driftsenhet er plassert inne i røret som plast, membran er rullet på.

Anlegget kontrolleres med en fjernkontroll, som betyr at man trenger bare en person som kan dekke til gulvet med en overkjøring.

Rullen/rullene kan lagres i hallen f.eks. med en sittebenk langs vegg eller under tribune. Endelig lagring vil være avhengig av forholdene i den spesifikke hall.

 

English:

We provide indoor covering of floors in sports halls, multipurpose halls etc. so that the halls can be used for other events such as fairs, exhibitions, concerts, etc. We have been supplying this system for halls in Norway.

The system is based on the engine and the operating unit is placed inside the tube which the plastic membrane is rolled on.

The system is controlled with a remote, which means you only need one person who can cover the floor with only one overrun.

The roll / rolls can be stored in the hall for example in a built-in bench or under the grandstand. The final storage will depend on the circumstances of the specific hall.


Bilde006-W500

 

Bilde008-W500

 

Bilde007-W500

 

Bilde005-W500

 

Bilde004-W500

JIC Norge AS

Postboks 2517
3702 Skien

Tlf.: +47 90 09 02 54
Tlf.: +47 91 13 07 04

 

postpix@jic.no

www.jic.no

 

 

Kontakt JIC Norge 
Tildekking av sportsbaner
  Trykk for
KONTAKT
JIC Norge AS | Postboks 2517 | 3735 Skien | Tlf.: +47 90 09 02 54 / +47 91 13 07 04 | E-post: postpix@jic.no